Technikum Agrobiznesu
  TECHNIKUM  AGROBIZNESU
DZ. L. KL. II sala n-l  
KL. 
III b TA/ TTW
sala n-l     KL.  IV sala n-l
PONIEDZIAŁEK 1 prac technicz./ ———- 27 MM WF ch / ————— SG TW tech b i k/ ————- 13 IP
2 j. polski 11 MW wyb z z ps społ/ ekon i z przeds 32b/ 32a KŻ/ JA j. polski 12 DJB
3 historia 3 MK tech b i k/ ekon i z przeds 22/ 32a IP/ JA j. polski 12 DJB
4 religia 27 KK j. polski 24 DJB el  rach / tech b i k 32a/ 22 JA/ IP
5 prod zwierz/ prod rośl. 2/ 32b MC/ MS j. ang/ j. niem   k 24/ 23 AZ/ AN tech b i k / el rach 22/ 26 IP/ JA
6 prod zwierz/ prod rośl. 2/ 32b MC/ MS j. ang/ j. niem   k 24/ 23 AZ/ AN religia 27 s. R
7 prod rośl/ prod zwierz 32b/ 2 MS/ MC matematyka 10 BP religia 27 s. R
8 prod rośl/ prod zwierz 32b/ 2 MS/ MC biologia 12 mD      
9                  
10                  
11                  
WTOREK 1 j. polski 11 MW  ————–/ WF dz SG TW j. ang/ j. niem/ j. ros  k 17/ 23/ 18 SG/AN/JS
2 ekon agrob/ prod rośl 22/ 32b JA/ MS  ————–/ WF dz SG TW j. ang/ j. niem/ j. ros  k 17/ 23/ 18 SG/AN/JS
3 ekon agrob/ prod rośl 22/ 32b JA/ MS  ————–/ WF dz SG TW matematyka 10 BP
4 prod rośl/ ekon agrob 32b/ 22 MS/ JA j. polski 27 DJB WF ch / WF dz SG ZK/ TW
5 prod rośl/ ekon agrob 32b/ 22 MS/ JA historia 3 MK WF ch / WF dz SG ZK/ TW
6 matematyka 16 MN matematyka 10 BP WF ch / WF dz SG ZK/ TW
7 j. ang/ j. niem/ j. ros  p 17/ 23/ 18 SG/ IR/JS WF ch /
—————–
SG TW  ———/ tech b i k  22 IP
8 j. ang/ j. niem/ j. ros  p 17/ 23/ 18 SG/ IR/JS WF ch /
—————–
SG TW      
9                  
10                  
11                  
ŚRODA 1        ———–/ zaj.
praktyczne
dz mD matematyka 10 BP
2 WF ch / WF dz SG ZK/ KB elem rach/ zaj praktyczne 12/ dz JA/ mD matematyka 10 BP
3 WF ch / WF dz SG ZK/ KB elem rach/ zaj praktyczne 12/ dz JA/ mD j. polski 27 DJB
4 WF ch / WF dz SG ZK/ KB pod p spoż/ zaj praktyczne 24/ dz JB/ mD zarz firmą 12 JA
5 matematyka 16 MN pod p spoż/ zaj praktyczne 24/ dz JB/ mD zarz firmą 12 JA
6 prod zwierzęca 2 MS pod p spoż/ ————— 32a JB  przedsiębiorczość 12 JA
7 prod zwierz/ prac techn 32b/ 32a MC/ MM       przedsiębiorczość 12 JA
8 prac techn/ prod zwierz 17/ 18 MM/ MC            
9                  
10                  
11                  
CZWARTEK 1 podst przeds 12 JK j. ang/ j. niem/ j. ros 
p
23/ 24/ 18 AZ/ IR/JS przedm specjaliz. 2 GP
2 podst przeds 12 JK j. ang/ j. niem/ j. ros  p 23/ 24/ 18 AZ/ IR/JS przedm specjaliz. 2 GP
3 ekon agrob. 13 JA przedm specj/ żyw turyst. 7/ SG GP/ SF j. ang w agr/ j. niem w agr 24/ 23 AZ/ AN
4 religia 27 KK przedm specj/ żyw turyst. 7/ 32b GP/ SF j. ang w agr/ j. niem w agr 24/ 23 AZ/ AN
5 j. ang/ j. niem  k 18/ 23 AZ/ AN matematyka 10 BP zarz firmą 3 JA
6 j. ang/ j. niem  k 18/ 23 AZ/ AN ekon agrob/ obsł r turyst. 32a/ 32b JA/ KA matematyka 10 BP
7 prod roślinna 2 MS ekon agrob/ obsł r turyst. 12/ 25 JA/ KA j. polski 11 DJB
8 prod roślinna 2 MS ekon agrob/ obsł r turyst. 12/ 25 JA/ KA godz wych   1/2 11 DJB
9                  
10                  
11                  
PIĄTEK 1  ———–/ prac techn. 27 MM pod przet spoż/ ek i zarz przed 24/ 32b JB/ JA j. ang/ j. niem   p 32a/ 23 AZ/ AN
2 j. polski 11 MW pod przet spoż/ ek i zarz przed 24/ 32b JB/ JA j. ang/ j.
niem  p
32a/ 23 AZ/ AN
3 matematyka 16 MN godz wych 18 JS przedsiębiorczość 12 JA
4 prod zwierzęca 2 MC geografia 12 mD WOS 3 MK
5 godz wych 32a IP j. obcy w agr/ j. obcy w tur 18/ 23 AZ/ AN WOS 3 MK
6 biologia 12 mD j. obcy w agr/ j. obcy w tur 17/ 23 AN/ AZ marketing w agr. 13 SD
7 prod roślinna 2 MS j. polski 11 DJB marketing w agr. 13 SD
8       religia 11 KK marketing w agr. 13 SD
9                  
10                  
11